MR, OV en GMR

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudervereniging (OV) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OV is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OV.

Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Hanneke Vriend (voorzitter)
Menks Fennik

Namens het personeel:
Janke van der Veen
vacant

In de G.M.R. heeft zitting:
vacant

Oudervereniging
Namens de ouders:
Mirthe Akkerman (voorzitter)
Antoinette Veldman (secretaris)
Jacob Stuiver (penningmeester)
Lutske ten Boom
Martin Wietsma

Namens het personeel:
Mirjam Corbier