Onze School

Activiteiten

Extra schoolse activiteiten (sport/cultuur/goede doelen/excursies) 

Projectweek 

Elk schooljaar wordt er een projectweek georganiseerd. Alle kinderen werken in de hele school gezamenlijk aan een thema. Er wordt toegewerkt naar een geschikte presentatievorm, waarbij de ouders vanzelfsprekend worden uitgenodigd. De opbrengst van deze themaweek zal gebruikt worden voor de inrichting van de school. De afsluiting verschilt per jaar. 

Kleurplaat 

Wanneer er in de naaste familie of goede kennissenkring iemand jarig of ziek is, kunnen de kleuters en de kinderen van de onderbouw iets voor hen kleuren. 

Trakteren op school 

Als een kind jarig is mag hij/zij in zijn eigen groepslokaal trakteren en dan het liefst op tandvriendelijke dingen. 

De kinderen krijgen dan een felicitatiekaart en worden uitbundig toegezongen door de andere kinderen van de groep. De leerkrachten hoeven niet extra verwend te worden, maar genieten dubbel van wat de kinderen ook krijgen. 

Bibliotheek 

Sinds enige tijd hebben wij op school onze eigen bibliotheek. Kinderen kunnen onder begeleiding van een biebmoeder boeken ruilen op maandagmiddag (onder schooltijd). Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Excursies 

De verschillende groepen gaan zo nu en dan op excursie, ouders zorgen dan vaak voor het vervoer. Voor de onderbouw zelf zorgen voor een autostoel. 

Leerlingenraad 

Op onze school werken we met een leerlingenraad (groep 5-8). Het doel van deze raad is dat de leerlingen meedenken, meepraten over het “reilen en zeilen” op school. 

Mediatoren 

In het kader van de Vreedzame School zetten we mediatoren in. Dit zijn leerlingen uit groep 7-8 die mediatie inzetten. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Mirjam. 

Schoolreis/ schoolkamp 

Alle groepen gaan op schoolreis. De groepen 1 t/m 6 hebben een dag op schoolreis. De groepen 7 en 8 hebben elk jaar een 3-daagse reis. De bestemmingen liggen jaarlijks niet vast, maar worden per schooljaar besproken en vastgelegd.

Buitenschoolse activiteiten 

Als school nemen we deel aan het voetbaltoernooi voor de bovenbouw. Vanzelfsprekend worden er ook spontane activiteiten gevoerd, die bijvoorbeeld passen in het lesprogramma of om geldinzamelingsacties te houden. 

De bovengenoemde activiteiten vinden altijd plaats onder leiding van leerkrachten, waar nodig worden ouders gevraagd te assisteren.

Deel deze pagina