Leerlingenraad

Op onze school hebben we een leerlingenraad/dynamisch team, bestaande uit 5 leerlingen. Deze leerlingen worden ieder jaar gekozen in de groepen 4 t/m. 8. De leerlingenraad/dynamisch team komt regelmatig bijeen om aan de hand van een agenda actuele punten te bespreken. De agenda wordt bepaald door punten die door leerlingen zelf zijn ingebracht en vragen vanuit onder andere de directie, Ouderraad of Medezeggenschapsraad. De leerlingenraad/dynamisch team fungeert als klankbord en denktank.

Door de leerlingenraad/dynamisch team leren de leerlingen vergadertechnieken en wat het is om een grotere groep te vertegenwoordigen. Ze leren om op een andere manier na te denken over onderwerpen, discussies te voeren en hun standpunten en die van een ander te verdedigen. 

KIR

Naast de leerlingraad/dynamisch team hebben ook twee leerlingen uit de bovenbouw zitting in de Kinder Innovatie raad (KIR). De KIR bestaat uit leerlingen van alle Ambion scholen die maandelijks bijeen zijn in Thialf om gezamenlijk mee te denken over het onderwijs dat Ambion aanbiedt. De KIR heeft ook een oudergeleding, voor onze school heeft daarin een ouder zitting.

gerelateerde pagina's: