Missie en visie

In onze visie vormt  een zestal kernbegrippen ons uitgangspunt, namelijk:
 
Kind – Samenleving – Kwaliteit onderwijs – Leerkrachten -  Ouders – Bestuur

Het kind maakt deel uit van onze schoolgemeenschap. Binnen deze schoolgemeenschap streven we ernaar dat het kind zelfstandig leert werken, waarbij we aansluiten bij het niveau van het kind. Met het oog daarop is het belangrijk dat de leerling positief gewaardeerd wordt. Daarnaast wordt het leerlingvolgsysteem en de daaruit voortvloeiende zorgverbreding verder ontwikkeld.

Naast de individuele ontplooiing van het kind, wil de school ook het respectvol samenwerken bevorderen tussen allen die deel uitmaken van onze schoolgemeenschap. We streven ernaar een evenwichtige balans te vinden tussen de verstandelijke-, creatieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

We trachten met bovenstaande punten voorwaarden te scheppen die ervoor kunnen zorgen dat het kind zich veilig voelt op school en zich op die manier optimaal kan ontplooien, om zo te integreren in de samenleving.

De school wil aandacht schenken aan hetgeen er in de samenleving gebeurt, zodat het kind leert inzien dat er naast zijn eigen leefwereld ook andere maatschappelijke gebeurtenissen plaatsvinden en dat hij/zij deelnemer is aan dat gebeuren.
 
Missie- motto:
"De school in het dorp en het dorp in de school!”

Gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: