Vooraankondiging testdag nieuw schoolconcept

Beste ouders/verzorgers, 

In de bijlage kunnen jullie een vooraankondiging lezen over een testdag nieuw schoolconcept ‘Open Isles’ (International Schoolconcept of Learning EcoSystems). 

Met vriendelijke groet, 

Gert van der Veen 

Directeur OBS Trijegeaster Honk 

Gerelateerde documenten: