Heeft u kind waterpokken? Dan dit altijd graag z.s.m. melden op school!

Beste ouders/verzorgers, 

In de bijlage vinden jullie een belangrijke brief over het melden van waterpokken. Heeft u kind waterpokken? Dan dit altijd graag z.s.m. melden bij de groepsleekracht en de directeur. 

Met vriendelijke groet, 

Gert van der Veen 

Directeur OBS Trijegeaster Honk 

Gerelateerde documenten: